خوش آمدید

بر این باوریم برای داشتن یک همکاری موفق و مداوم، ساز و کارهای معمول ارتباط با مشتریان کافی نیست و بایستی بتوانیم نیازهای فعلی و آینده شما مشتری گرامی را شناسایی کرده و در راستای تحقق آنها گام برداریم.

لذا ضمن تشکر از شما بابت فرصتی که برای تکمیل فـرم ارزیابی شرکت هادی بان الکترونیک می گذارید، خاطر نشان می سازد همه پرسش ها با دقت فراوان طراحی شده اند و پاسخ های دقیق شما به آن ها، کمک بزرگی در بررسی شرایط شما به کارشناسان ما می کند.